DISCLAIMER

De informatie op de website "F.Combee Bouwbedrijf" is bedoeld als algemene informatie.

Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt.
Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan.

Er zijn externe links aangelegd voor informatief gebruik. Dit betekent dat deze externe links alleen en enkel worden aangeboden voor gebruiksgemak aan u als bezoeker, wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op die externe sites.

Wij zullen er alles aan doen om het probleem van virussen te vermijden, doch we kunnen niet garanderen dat de nieuwsbrief of download bestanden die u aangeboden worden als bezoeker van deze site, vrij zijn van wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes. Bezoekers die zich inschrijven zijn zich hierbij bewust dat zij dit doen geheel op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan uit deze virussen of andere besmettelijke codes.